رنگ سال قانون نانوشته ای است که  افراد زیادی در سراسر دنیا طرفدار آن هستند و اخبارش را دنبال میکنند.

همچنین انتخابهای زیادی خواه یا ناخواه تحت تاثیر آن قرار می گیرد.

در ایران مرجعی برای تعیین رنگ سال وجود ندارد .

بنابراین برای انتخاب رنگ از رنگ سال میلادی پیروی می شود.

پس رنگ سال ۱۳۹۸ با رنگ سال ۲۰۱۹ یکی است.

مشاهده مجموعه

موسسه رنگ پنتون تنها گروه قدرتمندی است که از سال ۲۰۰۰ میلادی تعیین کننده رنگ سال است.

پیتون رنگ انتخابی سال را بر اساس آنچه  که جامعه و مردم آن را دنبال می کنند تعیین و انتخاب می کند.

پس بطور قطع این انتخاب می تواند پاسخگوی نیاز آنها باشد.

رنگ مرجانی (با کد  #fa7268)  نماد محبت- گرما- حمایت و خوش بینی است.

این رنگ با خصوصیاتش در واکنش به افزایش فناوری های دیجیتالی و رسانه های اجتماعی به عنوان رنگ سال انتخاب شده است.

از ویژگی های بارز این رنگ انرژی بخش بودن آن است.

رنگ مرجانی در طیف رنگ نارنجی قرار دارد و کمی هم رنگ طلایی در آن خودنمایی می کند.

این رنگ انرژی مثبت موجود در دریا و طبیعت را در زندگی ما منعکس می کند.

بازدید: 29