شعبه های ماه جین

دفتر مرکزی: خیابان جهارباغ خواجو- جنب بانک ملی- ساختمان اندیشه- واحد۴

شعبه ۱: خیابان بزرگمهر- روبروی خیابان بیسیم- ساختمان بزرگمهر- طبقه همکف

شماره تماس:

۳۲۶۸۶۸۹۴

۳۲۶۸۷۲۲۰

شعبه ۲: خیابان فلسطین- جنب چهارسوق نقاشی- روبروی زرین قلم

شماره تماس:

۳۲۲۱۲۵۷۵

بازدید: 118