Black Friday

جمعه سیاه بزرگترین رویداد خرید در دنیا به حساب می آید .جمعه سیاه در تقویم اشاره به اولین جمعه بعد از روز شکر گزاری دارد.در این رو حجم وسیع از مردم جهت خرید به فروشگاه ها مراجعه نموده  و صاحبان فروشگاه از این فرصت جهت فروش بیشتر محصولات بهره  می برند.البته معادلات این کمپین فروش به نفع هر دو گروه است.مشتری می تواند اجناس مورد نیاز خود را با بالاترین تخفیف در سال دریافت نماید و از طرف دیگر فروشنده به کمیت عددی فروش مود نیاز خود دست یافته و سود بسیاری را بدست می آورد.بنابراین جمعه سیاه از ارزش و اعتبار بالایی در دنیا فروش برخوردار است

بلک فرآیدی

 

ریشه و اصل جمعه سیاه

در سال 1961 در فیلادلفیا آمریکا حجم گسترده ای از مردمی که در ترافیک سنگین و شلوغ روز شکرگزاری زیاد دچار سردرگمی شده بودند و پلیس ها در این سال دچار چالشی مدیریت ترافیک و امنیت گردیده بودند و تعبیر به عنوان جمعه سیاه از این روز داشته اند.

تلاش های زیادی در خصوص تغییر نام جمعه سیاه صورت گرفت ولی تمامی این تلاش ها علیرغم بار منفی این عنوان بی ثمر بود.در سال 1975 روزنامه نیویوسرک تایمز از عنوان “روز خرید و پر ترافیک سال ” جهت این روز استفاده نمود . از این زمان به بعد از این عنوان در شهرهای دیگر آمریکا استفاده شد.

صفت سیاه همواره اشاره به بدی و اوضاع نامناسب دارد و همچنین صفت جمعه سیاه اشاره به اتفاق ناگوار دارد .البته این مفهوم در قرن 21 معنای متفاوتی به خود گرفته است.یکی از بدترین اتفاقات اقتصادی مرتبط با جمعه سیاه در سال 1869 در آمریکا رخ داده است.در این اتفاق دو سرمایه دار بزرگ آمریکا “جی گلود” و “جیمز فیسک” به دنبال بهره گیری از سیستم پشتیبانی مالی دولت آمریکا بوده اند.رئیس وقت آمریکا “گرانت” از این توطئه مالی مطلع شده و دستور عرضه طلای زیاد را داد .این کار موجب کاهش 18 درصدی قیمت ها و ورشکستگی سرمایه داران اقتصادی شد.

از اوایل دهه هشتاد فروشندگان به اهمیت “جمعه سیاه” پی بردند.دیگر فروشندگان نگران فروش کم خود از اول سال میلادی تا ماه نوامبر نبود در یکماه حیاتی بعد از روز شکرگزاری تمامی مشکلات فروش کم پوشش داده می شد.

تاریخچه

ایده فصل فروش سال نو از سال 1951 در آمریکا بیان شد در کارنوال های روز شکرگذاری حضوری متفاوتی از بابانوئل در آخر کارنوال نمایان شد. این حضور بیان کننده سال جدید و نیاز به خرید برای سال جدید بود که در واقع تبلیغی فصل خرید بود.

رابط روز شکرگزاری و سال نو میلادی باعث ایجاد بحث جدل های متفاوتی در خصوص فصل خرید شد.عده ای دوست داشتن که فصل خرید را زودتر شروع کنند ولی شروع قبل از روز شکرگزاری یک سنت شکنی بزرگ بوده و خواهان زیادی نداشت. در سال 1939 رئیس جمهور روز شکرگزاری را از آخرین پنجشنبه نوامبر به چهارمین پنجشنبه نوامبر تغییر دادند عده ای این تغییر پذیرفتن و عده ای دیگر روز شکرگزاری را دقیقا در همان روز شکرگزاری برگزار می کردند.

در سال 2015 شرکت آمازون عنوان “جمعه سیاه ماه جولای ” را مطرح نمودند  عنوان “prime day” را بیان نمودند. این روز فروش ویژه حتی از جمعه سیاه هم تخفیفات بهتری ارائه می داد .شرکت های دیگر هم این روز ویژه را در برنامه فروش خود قرار دادند

نمونه های متفاوتی از تاثیر فروش آنلاین وجود دارد به عنوان نمونه مارشال گوهن یکی از بزرگترین تحلیل گرهای NPD  به کاهش فروش در روز جمعه سیاه به دلیل فروش آنلاین اشاره نمودند.طبق گزارش سیستم تحلیل گر آدوب میزان فروش آنلاین در سال 2020  رشد 22 درصدی داشته است.طبق آنالیز شرکت RetailNext میزان تراکم و ترافیک به سمت فروشگاه ها 48 درصد کاهش داشته است. شرکت Sensormatic Solutionsگزارش کاهش ترافیک 52 درصدی به سمت فروشگاه ها را داده است.همه این آمارها نشان جهت گیری و حرکت به سوی بازان آنلاین است

جمعه سیاه آنلاین

چالش ترافیک بالا

همانطور که می دانید سایت های پربازید  نیازمند پهنای و کیفیت بالا می باشد و این یک چالش برای فروشگاه ها بزرگ است . تمامی فروشگاه می بایست اهمیت این موضوع را در گرفته و در جهت بهبود زیرساخت و کیفیت سیستم های خود بپردازند

دوشنبه سایبری

این عنوان یک کاربرد جدید از عنوان “جمعه سیاه” است که ایده ان توسط شرکت shop.orgمطرح گردیده و اشاره به اولین دوشنبه بعد از جمعه سیاه دارد.مشتریان اجناس به دلیل ازدحام جمعیت در روز جمعه سیاه و عدم خرید به صورت آنلاین اقدام به خرید در روزهای  بعد از جمعه سیاه پرداخته اند.تمامی این اطلاعات طبق گزارشات وبررسی دقیق در سال های 2003-2004بوده و بیان کننده محبوبیت دوشنبه سایبری است.ترکیب جمعه سیاه و دوشنبه های سایبری باعث افزایش فروش شده است.آمارهای افزایشی 13 در صدی سال 2013 و 17 درصد سال 2014 فروش دوشنبه سایبری نشان اهمیت این روز است

بلک فرایدی-دوشنبه سایبری

هفته سایبری

طبق گزارشی روزنامه Forbesدر سال 2013 “جمعه سیاه و دوشنبه سایبری مشابه و مکمل یکدیگر و محبوبیت بالایی دارند و منجر به ادامه خرید در طول هفته می شوند”.جمعه سیاه و دوشنبه سایبری همگی بخشی از هفته سایبری هستند.

نتیجه گیری

آمارهای شرکت های تحلیل کننده در حوزه  دیجیتال مارکتینگ نشان دهنده افزایش فروش آنلاین در سال های اخیر است.با توجه به پتانسیل فروش آنلاین -عدم وجود مخاطرات فروش حضوری از جمله بیمارهای شیوع پذیر-عامل زمان-عامل هزینه, تمرکز به فروش آنلاین بازخورد بسیار شگفت انگیزی دارد.فروشگاه آنلاین ماه جین همواره به دنبال بهره مندی از تکنولوژی روز جهت رفاه شما کاربران گرامی است.

ما به ظاهر و شخصیت شما اهمیت می دهیم 

منبع: https://en.wikipedia.org/wiki/Black_Friday_(shopping)